Sekine Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu

1.074.921 Görüntüleme Dualar 10 Yorum

Sekine Duâsının Arapça ve Türkçe Okunuşu ve Sekine Duâsının Mânâsı

Sekine Duası Nasıl Yapılır

 • 1- Niyet (Ne maksatla ve ne için okunduğuna niyet etmek)
 • 2- İstiğfar (7 Kez)
 • 3- Salavat-ı Şerife (7 Kez)
 • 4- Allah-u Ekber (10 Kez)
 • 5- 6 Esmayı her ayetle beraber okumak (19 Kez)

 

Besmele çekilip; FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN denilir.

1. Ayet okunur ve bu sırayla 19 kere tekrarlanır.

Sonra tekrar Besmele, 6 Esma ve 2.ayet okunurak devam edilir. 19 ayeti bitirene kadar aynı şekilde okunur.

6 Esma: "FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN"

 

Ayetlerin Türkçe Okunuşları

 • 1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
 • 2.Ayet: Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
 • 3.Ayet: Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
 • 4.Ayet: İnnallahe kane tevvaben rahime
 • 5.Ayet: innallahe kane gafuran rahime
 • 6.Ayet: fe innallahe kane afüvven kadira
 • 7.Ayet: innallahe kane semian besira
 • 8.Ayet: innallahe kane alimen hakime
 • 9.Ayet: innallahe kane aleyküm rakibe
 • 10.Ayet: İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
 • 11.Ayet: ve yen surakellahu nesran azize
 • 12.Ayet: İnne hızballahi humül gâlibûn
 • 13.Ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz
 • 14.Ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid
 • 15.Ayet: Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
 • 16.Ayet: Hasbünallâhu veni'mel vekîl
 • 17.Ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber
 • 18.Ayet: iyyake na'budü ve iyyake nestain
 • 19.Ayet: velhamdü lillahi rabbil alemin

 

Ayetlerin Türkçe Mealleri

 • 1. Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.
 • 2. Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.
 • 3. Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
 • 4. Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
 • 5. Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
 • 6. Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
 • 7. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.
 • 8. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
 • 9. Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
 • 10. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
 • 11. Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
 • 12. Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.
 • 13. Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
 • 14. Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.
 • 15. Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. 16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
 • 17. En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.
 • 18. Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.
 • 19. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

 

Ayetlerin Okunuş Niyetleri

 • Güç işlerin kolay olması niyetiyle (Talak-7)
 • Cebbarları zelil kılmak, her istek için (Taha-111)
 • Katı gönülleri yumuşatmak,düşmanların gönüllerine rikkat, kalplerine acıma hissi vermek için (Hadid-9)
 • Tevbe kabulü ve mağfiret istemek (Nisa-16)
 • Tevbe kabulü ve mağfiret talebi (Nisa-23-106)
 • Ehl-i kudretten af talebi için (Nisa-149)
 • Duanın kabulü niyetiyle (Nisa-58)
 • Ehl-ilim olmak ve ulum-u Rabbaniye’ye vakıf olmak (Nisa-11)
 • Düşmanların hile ve aldatmalarından emin olmak için (Nisa-1)
 • Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Fetih-1)
 • Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Fetih-3)
 • Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Maide-56)
 • Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Hud-66)
 • Cenab-ı Hak’tan gına(zenginlik) ve rızıkta genişlik (Lokman-26)
 • Düşmanların hilesinden emin olmak için (Tevbe-129)
 • Düşmanların hilesinden emin olmak için (Al-i İmran-173)
 • Def’i gam(keder ve hüznün gitmesi) için (Enbiya-103)
 • Hüzünden kurtulmak için (Fatiha-5)
 • Allah’ın verdiği nimetlere ve şükre muvaffak olmak için(Fatiha-2, En'am-45)

 

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş