İ’lem Eyyühel Aziz! (Ey Aziz Kardeşim Bil ki!)

16.510 Görüntüleme Risale-i Nur, Dualar 0 Yorum

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke Yâ Resulallâh!

İ’lem Eyyühel Aziz!

(Ey Aziz Kardeşim Bil ki!)

Sath-ı arz (yeryüzü) bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber, bürhan-ı bahir (ap açık delil) olan Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya bir reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkeb (olmuş) bir halka-i zikrin serzakiri…*

De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Al-i İmran Suresi

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin.”

(Al-i İmran Sûresi: 31)

Çok cümleler şu üç cümlenin içine derc edilmiştir (yerleştirilmiştir). Şu ayet diyor ki; “Allah’a (c.c.) imanınız varsa, elbette Allah’ı seveceksiniz. Madem Allah’ı seversiniz, Allah’ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise: Allah’ın sevdiği zata benzemelisiniz. O’na benzemek ise O’na ittiba etmektir (uymaktır). Ne vakit ona ittiba etseniz, Allah’da sizi sevecek. Zaten siz Allah’ı severseniz, ta ki Allah’da sizi sevsin.”*

Fesad-ı ümmetim zamanımda kim benim sünnetime temessük etse (yapmışsa), yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. (Hadis-i Şerif)

 

Evet Cenab-ı Hakka iman eden, elbette O’na itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bilaşüphe, Habibullah’ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur.*

Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. (Hadis-i Şerif)

 

Elhasıl, Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyyenin ittibaını istilzam edip (gerektirip) intac ediyor (netice veriyor). Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeye ittibaından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki; Sünnet-i Seniyyeyi takdir etmeyip bid’alara (dinde olmayıp sonradan giren adetler) giriyor.*

Her bid’at dalalettir ve her dalalet cehennem ateşindendir. (Hadis-i Şerif)

 

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke Yâ Habîballâh!

Risale-i Nur Külliyatından

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş