“Elif, be, te, se...”

8.517 Görüntüleme Ümit Hikayeleri 0 Yorum

Küçük bir çoban bir Cuma günü koyunları güdüyordu ki, ezanın sesini duydu.

Uzaktan, köy ahalisinin birer ikişer camiye doğru yol aldığını görünce:

“Ben de Rabbime yönelmeliyim? Ama O’na ne diyeceğim, nasıl ibadet edeceğim?” diye düşünmeye başladı.

Küçük çoban namaz kılmayı bilmiyor, ezberinde de ne bir sûre, ne bir dua bulunuyordu. Dizüstü yere çöktü, “Elif, be, te, se...” diye, duyduğu kadarıyla alfabenin harflerini saymaya başladı. Bu duayı birkaç defa etti.

Oradan geçen bir adam çocuğun sesini duydu ve çalılar arasından ona baktı. Diz çökmüş, elini açmış, gözleri kapalı bir çocuğun alfabeyi okuduğunu gördü.

Çocuğa:

“Burada ne yapıyorsun, küçük?” diye seslendi.

Çocuk “Dua ediyorum efendim” dedi.

Adam şaşkın bir şekilde:

“Niçin alfabeyi okuyorsun?” diye sordu.

Çocuk cevap verdi:

“Hiç dua bilmiyorum, efendim. Fakat, Allah’ın beni korumasını ve koyunlarımı güderken bana yardım etmesini istiyorum. O herşeyi bildiğine göre, harfleri yanyana koyar ve ne söylemek istediğimi bilir, diye düşündüm.”

Adam gülümsedi ve:

“Kalbini ferah tut” dedi. “İnanıyorum ki, Allah duanı kabul edecektir.”

KÜÇÜK BİR ÇOBAN bir Cuma günü koyunları güdüyordu ki, ezanın sesini duydu. Uzaktan, köy ahalisinin birer ikişer camiye doğru yol aldığını görünce: Ben de Rabbime yönelmeIiyim? Ama Ona ne diyeceğim, nasıI ibadet edeceğim? diye düşünmeye başIadı. Küçük çoban namaz kıImayı biImiyor, ezberinde de ne bir sûre, ne bir dua buIunuyordu. Dizüstü yere çöktü, EIif, be, te, se… diye, duyduğu kadarıyIa aIfabenin harfIerini saymaya başIadı. Bu duayı birkaç defa etti. Oradan geçen bir adam çocuğun sesini duydu ve çaIıIar arasından ona baktı. Diz çökmüş, eIini açmış, gözIeri kapaIı bir çocuğun aIfabeyi okuduğunu gördü. Çocuğa: Burada ne yapıyorsun, küçük? diye sesIendi. Çocuk Dua ediyorum efendim dedi. Adam şaşkın bir şekiIde: Niçin aIfabeyi okuyorsun? diye sordu. Çocuk cevap verdi: Hiç dua biImiyorum, efendim. Fakat, ALLAH’ın beni korumasını ve koyunIarımı güderken bana yardım etmesini istiyorum. O herşeyi biIdiğine göre, harfIeri yanyana koyar ve ne söyIemek istediğimi biIir, diye düşündüm. Adam güIümsedi ve: KaIbini ferah tut dedi. İnanıyorum ki, ALLAH duanı kabuI edecektir.

Kaynak : Alfabe Duası
http://www.eceerken.net/alfabe-duasi
KÜÇÜK BİR ÇOBAN bir Cuma günü koyunları güdüyordu ki, ezanın sesini duydu. Uzaktan, köy ahalisinin birer ikişer camiye doğru yol aldığını görünce: Ben de Rabbime yönelmeIiyim? Ama Ona ne diyeceğim, nasıI ibadet edeceğim? diye düşünmeye başIadı. Küçük çoban namaz kıImayı biImiyor, ezberinde de ne bir sûre, ne bir dua buIunuyordu. Dizüstü yere çöktü, EIif, be, te, se… diye, duyduğu kadarıyIa aIfabenin harfIerini saymaya başIadı. Bu duayı birkaç defa etti. Oradan geçen bir adam çocuğun sesini duydu ve çaIıIar arasından ona baktı. Diz çökmüş, eIini açmış, gözIeri kapaIı bir çocuğun aIfabeyi okuduğunu gördü. Çocuğa: Burada ne yapıyorsun, küçük? diye sesIendi. Çocuk Dua ediyorum efendim dedi. Adam şaşkın bir şekiIde: Niçin aIfabeyi okuyorsun? diye sordu. Çocuk cevap verdi: Hiç dua biImiyorum, efendim. Fakat, ALLAH’ın beni korumasını ve koyunIarımı güderken bana yardım etmesini istiyorum. O herşeyi biIdiğine göre, harfIeri yanyana koyar ve ne söyIemek istediğimi biIir, diye düşündüm. Adam güIümsedi ve: KaIbini ferah tut dedi. İnanıyorum ki, ALLAH duanı kabuI edecektir.

Kaynak : Alfabe Duası
http://www.eceerken.net/alfabe-duasi
KÜÇÜK BİR ÇOBAN bir Cuma günü koyunları güdüyordu ki, ezanın sesini duydu. Uzaktan, köy ahalisinin birer ikişer camiye doğru yol aldığını görünce: Ben de Rabbime yönelmeIiyim? Ama Ona ne diyeceğim, nasıI ibadet edeceğim? diye düşünmeye başIadı. Küçük çoban namaz kıImayı biImiyor, ezberinde de ne bir sûre, ne bir dua buIunuyordu. Dizüstü yere çöktü, EIif, be, te, se… diye, duyduğu kadarıyIa aIfabenin harfIerini saymaya başIadı. Bu duayı birkaç defa etti. Oradan geçen bir adam çocuğun sesini duydu ve çaIıIar arasından ona baktı. Diz çökmüş, eIini açmış, gözIeri kapaIı bir çocuğun aIfabeyi okuduğunu gördü. Çocuğa: Burada ne yapıyorsun, küçük? diye sesIendi. Çocuk Dua ediyorum efendim dedi. Adam şaşkın bir şekiIde: Niçin aIfabeyi okuyorsun? diye sordu. Çocuk cevap verdi: Hiç dua biImiyorum, efendim. Fakat, ALLAH’ın beni korumasını ve koyunIarımı güderken bana yardım etmesini istiyorum. O herşeyi biIdiğine göre, harfIeri yanyana koyar ve ne söyIemek istediğimi biIir, diye düşündüm. Adam güIümsedi ve: KaIbini ferah tut dedi. İnanıyorum ki, ALLAH duanı kabuI edecektir.

Kaynak : Alfabe Duası
http://www.eceerken.net/alfabe-duasi

Selim Gündüzalp

Düşündüren Öyküler Zafer Yayınları

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş