Nurlardan Hikayeler

Kanaatın Mükâfatı

Kanaatın Mükâfatı

6.612 Okunma 0 Yorum

Ehl-i kanaat ile ehl-i hırs, iki şahsa benzer ki, büyük bir zâtın divanhanesine giriyorlar. Birisi kalbinden der: "Beni yalnız kabul etsin; dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kâfidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler, lütuftur."

Devamını Göster
Müşkül Mesele

Müşkül Mesele

8.546 Okunma 0 Yorum

Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip, kabirde Münker ve Nekir'in: "Men Rabbüke" (Senin Rabbin kimdir?) diye suallerine karşı, kendini medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek, "Men mübtedâdır, Rabbüke onun haberidir.

Devamını Göster
Şefaatçi Emanet

Şefaatçi Emanet

5.315 Okunma 0 Yorum

Bir zaman, bir zat, bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O biçare mahpus, hem kendi elemini çekiyor, hem veledinin istirahatini temin edemediği için, onun zahmetiyle müteellim oluyordu.

Devamını Göster
Hz. Yunus ve Biz

Hz. Yunus ve Biz

6.289 Okunma 0 Yorum

O halde ona necat verecek öyle bir Zat lâzım ki, hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevv-i semâya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hut ittifak etmişler.Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir Zat onu sahil-i selâmete çıkarabilir

Devamını Göster
Mana-i Harfi

Mana-i Harfi

2.693 Okunma 0 Yorum

Bir zaman hem dindar, hem gayet san'atkâr bir hâkim-i namdar istedi ki, Kur'ân-ı Hakîmi, maânîsindeki kudsiyetine ve kelimâtındaki i'câza şayeste bir yazı ile yazsın, o muciznümâ kamete harika bir libas giydirilsin.

Devamını Göster

Toplam Sayfa : 3


Sezgiler Facebook
Yukarı Çık